Zastopnik pacientovih pravic

PODATKI O NAJBLIŽJEM ZASTOPNIKU PACIENTOVIH PRAVIC

Na našem območju deluje kot zastopnica pacientovih pravic

ga. Jožica TROŠT KRUŠEC, mag. prava.

Sedež in pisarno za delovanje ima v Kopru, Vojkovo nabrežje 4 A, v prostorih Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območne enote Koper. Prostori Inštituta so v centru mesta, v neposredni bližini stadiona Bonifika in krožišča v stiku Ljubljanske ceste in Ferrarske ulice, ob večjem parkirišču.

 

Podatki o delovanju zastopnice:

Naslov:

Zastopnica pacientovih pravic

Jožica Trošt Krušec

Vojkovo nabrežje 4 A

6000 Koper.

Elektronski naslov:

jozica.trost-krusec@nijz.si

Telefonska številka zastopnice: 041 667 501.

Uradne ure v pisarni v Kopru:

– sreda od 15.30 ure do 21.30 ure

– petek od 14.30 ure do 21.30 ure.

 

Uradne ure po telefonu na tel. št. 041 667 501:          

ponedeljek, torek in četrtek od 18.00 do 20.00 ure

Za obisk v pisarni se je potrebno predhodno naročiti na tel. št. za naročanje:

05 66 30 841. Naročanje je možno vsak delovni dan od  8.00 do 14.00 ure.

 

 

OBVESTILO O MOŽNOSTI ZASTOPANJA INMOŽNOSTI DRUGE POMOČI S STRANI ZASTOPNIKA PACIENTOVIH PRAVIC

Pacient (uporabnik zdravstvenih storitev) ima po Zakonu o pacientovih pravicah  – ZpacP – pravico do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic po ZPacP. Delo zastopnika je zaupno.

Pristojnosti zastopnika pacientovih pravic:

 • svetuje in pomaga pacientu ali ga zastopa pri uveljavljanju pravic po ZPacP,
 • pacientu na primeren način svetuje o vsebini pravic, načinih in možnostih njihovega uveljavljanja v času pred ali med zdravljenjem in kadar so te kršene,
 • daje konkretne usmeritve za uveljavljanje pravic in predlaga možne rešitve,
 • pacientu nudi pomoč pri vlaganju pravnih sredstev po ZPacP,
 • za pacienta opravlja potrebne poizvedbe v zvezi z domnevnimi kršitvami pri izvajalcih zdravstvenih storitev,
 • pri izvajalcih zdravstvenih storitev neformalno posreduje z namenom hitrega odpravljanja kršitev,
 • kadar ne gre za kršitev pravic po ZPacP zakonu, pacienta napoti na pristojno pravno ali fizično osebo ali pristojen državni organ,
 • v okviru pacientovega pooblastila vlaga pravna sredstva po in daje predloge, pojasnila in druge izjave v imenu in v korist pacienta za hitro in uspešno razrešitev spora,
 • daje pacientu osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve tudi pri uveljavljanju pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti,
 • izvajalec zdravstvenih storitev mora zastopniku omogočiti dostop do vseh podatkov, ki so potrebni za njegovo delo v zvezi z zadevo, ki jo obravnava,
 • zastopnik se lahko seznani z zdravstveno dokumentacijo pacienta na podlagi njegove pisne privolitve (pooblastila).

Zastopanje pacienta pri izvajalcih zdravstvenih storitev zastopnik opravlja na podlagi pisnega pooblastila pacienta.